Aktivnosti

aktivnosti foto logo

 

Aktivnosti projekta „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ su:

Radionica informatičke pismenosti (za starije od 54 g; od 9. do 15. mj. provedbe projekta) usmjerena usvajanju novih znanja; a rezultat iste usvojena znanja i vještine služenja računalom, internetom, e-poštom, MS Office, ključna za pronalaženje i dobivanje posla;

Radionica stranog jezika (za djecu i mlade: traje 10. - 16. mj provedbe projekta) u svrhu stjecanja 2 razine znanja engleskog jezika; rezultat iste je stečena napredna razina znanja engleskog jezika kao jednog od osnovnih uvjeta za integraciju na tržište rada;

Radionica – poduzetničke priče (jednodnevna, u organizaciji partnera; realizacija u 19. mj provedbe projekta) uključuje interaktivno razmjenjivanje poslovnih ideja, iskustava i pitanja između trenera, 4 uspješna poduzetnika i pripadnika ciljne skupine; rezultat – usvojeno iskustvo i dobre ideje poduzetnika.

Praktična radionica (20.-22. mj provedbe projekta); rezultati - primjene stečenog znanja i uspješnog traženja posla (istraživanje potreba tržišta rada, izrada životopisi i zamolbe, simuliranje intervjua za posao i sl.).

Projekt odgovara na problem dugotrajne nezaposlenosti djece i mladih u dobi od 15 do 29 godina te osoba starijih od 54 godine na području Općine Dubravica; Projekt osnažuje ranjivu skupinu i prenosi im kompetencije, znanja i vještine koje će povećati njihovu zapošljivost i socijalnu uključenost kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

vidljivost