Provedena radionica Poduzetničke priče

pod price1U okviru projekta "Aktivni u zajednici" provedena je još jedna radionica, Poduzetničke priče.

Realizacija predmetne radionice pridonijela je rješavanju problema dugotrajne nezaposlenosti na području općine Dubravica kroz stjecanje kompetencija, znanja i vještina potrebnih na tržištu rada i poticaj za socijalno uključivanje u društvenu zajednicu.

Radionica Poduzetničke priče obuhvaćala je:

1. Izrada priručnika

Svrha priručnika, Priručnik za radionicu, "Poduzetničke price" u okviru projekta "Aktivni u zajednici" je pružanje potpore, informacija i znanja polaznicima o poduzetništvu s ciljem jačanja konkurentskih vrijednosti i integracije na tržište rada.

Osim uvodnog dijela i informacija o projektu priručnik je usmjeren odnosno čine ga: definicije poduzetništva i poduzetnika, osnovne karakteristike poduzetnika, poduzetništvo u suvremenim tržišnim uvjetima, mitovi o poduzetništvu, smjernice za pokretanje vlastitog poduzeća, pravna osobnost, pravni oblici poduzeća u RH, javno trgovačko društvo j.t.d., komanditno društvo k.d., društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o., dioničko društvo d.d., obrt i vrste obrta, paušalni obrt, otkup postojećeg poduzeća, franšiza, prednosti i nedostaci trgovačkog društva i obrta, istraživanje tržišta - analiza tržišta, pojam, cilj i svrha istraživanja tržišta, proces istraživanja tržišta, istraživanja tržišta i marketinški informacijski sustav, sustav upravljanja informacijama u marketingu,brendiranje i pozicioniranje proizvoda na tržište, osnove brendiranja, kako se stvara brend, ključne komponente za uspješno građenje brend strategije, sto čini dobro brendiranje, faze razvoja brenda, proces brendiranja, značaj brendiranja za uspješnost poduzeća, pozicioniranje proizvoda na tržištu, digitalne tehnologije, EU fondovi - mogućnosti za poduzetnike, EU fondovi 2021. - 2027., malo i srednje poduzetništvo - kako aplicirati na natječaj za bespovratna sredstva, poljoprivrednici i poljoprivredna poduzeća.


Upravljanje troškovima i kadrovima, pojam troškova, podjela troškova, upravljanje troškovima, upravljanje kadrovima.

Priručnik je korišten tijekom provedbe radionice kako bi se polaznici uputili u sve segmente poduzetništva s ciljem unaprjeđenja znanja, percipiranja informacija i podataka potrebnih u procesu samozapošljavanja.
Priručnik je podijeljen polaznicima radionice.

2. Provedba praktičnog dijela radionice Poduzetničke priče

Praktični dio radionice Poduzetničke priče održan je kao jednodnevna radionica prilagođena polaznicima - dugotrajno nezaposlenim osobama.

Radionica je koncipirana tako da su polaznici na početku iste uvedeni u osnovne pojmove poduzetništva, te čimbenike koji su potrebni za uspješan poslovni pothvat. Upoznati su s društveno odgovornim poduzetništvom, procesu razvoja poslovnih ideja, postupcima pokretanja vlastitog posla/samozapošljavanju, administraciji, financijama, brendiranju i pozicioniranju proizvoda na tržište.
Radionica je usmjerena interaktivnom djelovanju, izmjenjivanju pitanja i odgovora te iskustava, potom prijedloga i ideja između uspješnih poduzetnika i polaznika. Poduzetnici su s polaznicima razgovarali o najčešćim problemima s kojima se poduzetnici susreću te kako postati poduzetnikom. S obzirom na to da mnogi ne znaju s čime se sve poduzetnici moraju susretati i baviti, poduzetnici su iznijeti tzv. univerzalne obveze poduzetnika, kao sto su npr. privlačenje klijenata, izrada proizvoda ili usluge, rješavanje problema, strateško planiranje, briga o financijama i slično, odnosno one obveze koje se trebaju ispuniti bez obzira na vrstu posla kojim se poduzetnik bavi.

Analizirane su vještine i znanja potrebna za uspješnog poduzetnika te je napravljen plan kako ih steci. Razmjenjivala su se iskustva, raspravljalo o izazovima u vođenju uspješnog poslovanja i dr.
Cilj radionice je ostvaren, približen je pojam poduzetnika i poduzetništva polaznicima, prenesena su iskustva uspješnih poduzetnika i prezentirane dobre ideje, unaprijeđene su poduzetničke kompetencije, znanja i vještina te pružen uvid u poduzetničku praksu.
Polaznici radionice Poduzetničke priče stekli su znanja i vještine, te prikupili informacije i iskustva za pokretanje vlastitoga posla kao i uvid u širu sliku poduzetničkoga života vođeni programom radionice Poduzetničke priče.